Operations Coordinator (m/f/d) Wrocław

Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland...
2 months ago
Full time role

Company

TIER Mobility

Berlin, Berlin, Germany

TIER Mobility is a shared micro-mobility provider, with a mission to change mobility for good. The company provides a range ...

View Company Profile

Job Description

As Europe's leading provider in the field of micromobility, TIER's mission is to change mobility for the better. And to do that, we need talents like you who love innovation and exciting challenges as much as we do. Help us make mobility more sustainable and become part of the team!
Let's #changemobilityforgood

 

TWOJA ROLA W TIER

 • koordynowanie i przydzielanie zadań zespołowi pracowników operacyjnych w Twoim mieście (kierowców samochodów dostawczych)

 • śledzenie stanu floty TIER, maksymalizowanie liczby sprawnych pojazdów i minimalizowanie liczby pojazdów nieaktywnych

 • nadzorowanie pracowników operacyjnych (kierowców) na zmianie i bycie osobą kontaktową w przypadku jakichkolwiek problemów lub wsparcia, którego potrzebują podczas zmiany

 • szkolenie nowych pracowników operacyjnych (kierowców) tak, aby byli w stanie korzystać z naszej aplikacji i efektywnie pracować

 • zapewnienie ogólnego wsparcia administracyjnego dla zespołu i okazjonalnych obowiązków obsługi klienta

 • rozwiązywanie bieżących problemów i wspieranie Managera Operacyjnego w swoim mieście, w celu poprawy procesów operacyjnych

 • jeżdżenie po mieście samochodem zapewnionym przez TIER i dbanie o flotę naszych hulajnóg elektrycznych

 • zbieranie i wymienianie baterii oraz rozmieszczanie pojazdów w strategicznych punktach w mieście przy pomocy naszej autorskiej aplikacji

 • sprawdzanie i dokumentowanie wszelkich uszkodzeń lub potrzebnych napraw oraz wykonywanie drobnych napraw na miejscu

 

POSZUKUJEMY NASTĘPUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI

 • posiadasz ważne (unijne) prawo jazdy kat. B

 • potrafisz swobodnie używać smartfona/aplikacji

 • znasz j.polski na poziomie zaawansowanym, znajomość j.angielskiego będzie dodatkowym atutem

 • jesteś sumienny i podczas pracy dbasz o bezpieczeństwo

 • jesteś dyspozycyjny, aby pracować w weekendy (niektóre soboty) oraz w tygodniu na poranną/popołudniową zmianę

 • posiadasz wstępne doświadczenie w zarządzaniu zespołem i delegowaniu zadań

 • mile widziane doświadczenie w logistyce lub pracy na magazynie

 

BYĆ MOŻE TO CIĘ ZAINSPIRUJE?

 • ciesz się darmowymi przejazdami e-hulajnogami

 • otrzymasz wszelkie potrzebne narzędzia do wykonywania pracy na swojej zmianie

 • będziesz pracować w przyjaznym i międzynarodowym środowisku, w jednym z naszych magazynów

 • skorzystaj z budżetu na spotkania integracyjne, aby spędzić wartościowy czas z zespołem 

 • jesteśmy zwinni i szybko się rozwijamy - rozwijaj się razem z nami! Znajdziesz u nas przestrzeń na intensywny rozwój zawodowy i osobisty oraz będziesz miał ogromny wpływ na rozwój biznesu!

 • pracuj w miejscu z misją, gdzie zmieniamy mobilność na dobre!

 • na tym stanowisku oferujemy umowę o pracę oraz dodatkowe benefity takie jak np. prywatna opieka medyczna

   


 

THE ROLE AND YOUR IMPACT AT TIER

 • Coordinate and assign tasks to a team of Operations Associates in your city (van drivers)

 • Keep track of the health of TIER’s fleet, maximizing the number of operational vehicles and minimizing the number of inactive vehicles

 • Supervise Operations Associates on shift and be the point of contact for any issues or support they require during a shift

 • Train new Operations Associates, ensuring they are able to use our app and get the most out of their job

 • Provide general administrative support to the team and occasional customer care duties

 • Problem-solve on a day-to-day basis and support the Operations Manager in your city to improve operational processes

 • Drive a TIER-provided van around your city in order to maintain TIER’s fleet of vehicles (e-scooters)

 • Collect, redistribute, and swap the batteries of our vehicles using our proprietary in-house app

 • Check and document any damage or repairs needed, and carrying out minor repairs on site

 

YOU’LL FIT GREAT WITH THESE SKILLS AND QUALIFICATIONS

 • A valid EU class B driving license

 • Knowledge of using smartphones / apps

 • Polish language skills are required, English language skills will be a benefit

 • Ability to work conscientiously and with a focus on safety

 • Flexible to work on weekends (some Saturdays) and morning/afternoon shift during the week

 • First experience in managing a team and delegating tasks

 • Prior experience in delivery & logistics is valuable but not required

 

THIS MAY INSPIRE YOU

 • Enjoy free rides on our e-scooters to explore your city

 • You will be fully supplied with all tools and equipment you need during your shift

 • You will work on a friendly and international team in one of our Warehouses 

 • Take advantage of your team event budget to spend quality time with your colleagues 

 • We’re agile, we’re growing and so will you! At TIER, there’s space for exponential professional and personal development and room to make a huge impact on the business going forward

 • A workplace with a purpose and the mission to change urban mobility for good

 • We offer a contract of employment for this position as well as additional benefits such as e.g. private medical care

We actively encourage a diverse and inclusive environment that fosters each employee’s individuality at TIER. We take affirmative action to ensure equal opportunity for your application, regardless to your nationality, ethnic or national origin, skin color, religion, disability, sex, sexual orientation or gender identity. Come as you are and join our ride! 

In case you are living with disabilities, chronic illness or neurodiversity please inform us, to provide you with the proper assistance in the application process. 

If we could spark your interest and you want to change mobility for good with us, apply now and let us know why you’re the one for the job! We encourage everyone to apply and grow with us. Even if you may not tick all the boxes of the requirements, we are happy to hear about the value you can add to the team. We are all learners!

We are looking forward to your application!

TIER Mobility

Berlin, Berlin, Germany

TIER Mobility is a shared micro-mobility provider, with a mission to change mobility for good. The company provides a range ...

View Company Profile